De advocaten van advocatenkantoor Hoefkade verzoeken cliënten zich bij aanvang van een zaak op juiste wijze te identificeren aan de advocaat, die de behandeling daarvan op zich neemt Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

Bij rechtspersonen:
Met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Bij natuurlijke personen:
Met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

Waarom identificeren

De advocaten zijn is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – voorheen Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) – verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten.

Daarnaast is vanaf 1 juli 2009 de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafie) van kracht. Op grond van deze verordening is een advocaat gehouden elke cliënt te identificeren. Dit geldt voor alle zaken en voor de hele advocatuur.

De gegevens van het identiteitsbewijs worden in het dossier bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan de advocaten zijn onderworpen alsmede ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat de advocaat een kopie van het identiteitsbewijs krijgt, bijvoorbeeld voor het opvragen van gegevens bij overheidsinstanties.