• Verlaging bijstandsuitkering
  • Beëindiging bijstandsuitkering
  • Terugvordering bijstandsuitkering
  • Opschorting bijstandsuitkering
  • Boete wegens niet nakomen verplichtingen

Let op, in bijstandszaken is de termijn voor bezwaar en beroep zes weken nadat u het besluit heeft ontvangen.
De termijn kan niet worden verlengd.
Het is dus van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat.